Natos

M. K. Čiurlionio Preliudai:

 1. DK39 - VL169....................................................... VL169.PDF
 2. DK55-II – VL182a..................................................VL_182-a.pdf
 3. DK57 – VL184....................................................... VL_184.pdf
 4. DK60 – VL186....................................................... VL_186.pdf
 5. DK61 – VL187....................................................... VL_187.pdf
 6. DK133-II – VL239.................................................. VL_239.pdf
 7. DK146 – VL256..................................................... VL_256.pdf
 8. DK153 – VL260..................................................... VL_260.pdf
 9. DK156 – VL264..................................................... VL_264.pdf
 10. DK236 – VL294..................................................... VL_294.pdf
 11. DK251 – VL307..................................................... VL_307.pdf
 12. DK282 – VL304..................................................... VL_304.pdf
 13. DK283 – VL318...................................................... VL_318.pdf
 14. DK284 – VL319...................................................... VL_319.pdf
 15. DK291 – VL325.......................................................VL_325.pdf
 16. DK309 – VL335...................................................... VL_335.pdf
 17. DK314 – VL338...................................................... VL_338.pdf
 18. DK316 – VL339...................................................... VL_339.pdf
 19. DK318 – VL340...................................................... VL_340.pdf
 20. DK322 – VL342...................................................... VL_342.pdf
 21. DK323 – VL343...................................................... VL_343.pdf
 22. DK324 – VL344...................................................... VL_344.pdf
 23. DK293 – VL345 (Fuga b-moll).................................VL_345.pdf
 24. DK184 – VL269-271................................................Ma_oji_sonata.pdf
 25. DK279 – VL317 („Jūra“, mažų peizažų ciklas)........VL_317.pdf

 

Lietuvių kompozitoriaus kūriniai (parašyti praėjusiems M. K. Čiurlionio konkursams):

V. Bartulis „Hanami'' (specialusis kūrinys, parašytas VIII M.K. Čiurlionio konkursui, 2019)....................... V._Bartulis___Hanami__.pdf

T. Kutavičius „Jonvabalis Marijai Morawskai" (2015).......................... T._Kutavi_ius_,,Jonvabalis_Marijai_Morawskai_.pdf

J. Širvinskas „Iš nepaskambintų paveikslų. Vilties ir nerimo varpas“ (2011).......... J.__irvinskas_,,I__nepaskambint__paveiksl_._Vilties_ir_nerimo_varpas_.pdf

J. Andrejevas „Estampas“ (Iš leidinio: Legenda apie Čiurlionį, Vilnius: Muzika, 1990)................ J._Andrejevas_,,Estampas_.pdf

V. Bagdonas „Akvarelė“, „Klouno šokis“ (Iš leidinio: Kūriniai fortepijonui. Vilnius: VšĮ Tarptautinis M.K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas, 1994)................V._Bagdonas_,,Akvarel__,_,,Klouno__okis_.pdf

F. Bajoras „Sideralis“......................................................................... F._Bajoras._Sideralis.PDF

V. Barkauskas „Legenda apie M.K. Čiurlionį“ (Iš leidinio: Legenda apie M.K. Čiurlionį, Vilnius: Vaga, 1973).................................V._Barkauskas_,,Legenda_apie_M.K.__iurlion__.pdf

V. Barkauskas „Antra legenda apie Čiurlionį“ (Iš leidinio: Legenda apie Čiurlionį, Vilnius: Muzika, 1990)............................. V._Barkauskas_,,Antra_legenda_apie__iurlion__.pdf

V. Barkauskas „Trečia legenda apie Čiurlionį“ (Iš leidinio: Kūriniai fortepijonui. Vilnius: VšĮ Tarptautinis M.K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas, 1994)..................,.V._Barkauskas_,,Tre_ia_legenda_apie__iurlion__.pdf

K. Bieliukas „Pastoralė“ (Iš leidinio: Legenda apie Čiurlionį, Vilnius: Muzika, 1990)....................K._Bieliukas_,,Pastoral__.pdf

R. Biveinis „Vizija“ (Iš leidinio: Legenda apie Čiurlionį, Vilnius: Muzika, 1990)............................. R._Biveinis_,,Vizija_.pdf

A. Martinaitis „Siloamo tvenkinys“ (Iš leidinio: Kūriniai fortepijonui. Vilnius: VšĮ Tarptautinis M.K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas, 1994)................................. A._Martinaitis_,,Siloamo_tvenkinys_.pdf

V. Montvila „Aukuras“ (Iš leidinio: Kūriniai fortepijonui. Vilnius: VšĮ Tarptautinis M.K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas, 1994)...........................................................V._Montvila_,,Aukuras_.pdf

V. Montvila „Miražas“ (Iš leidinio: Lietuvių tarybiniai kompozitoriai M.K. Čiurlioniui. Kūriniai fortepijonui. Vilnius:  Vaga, 1986)............................................................................ V._Montvila_,,Mira_as_.pdf

A. Remesa „Stigmos. Penkios miniatiūros fortepijonui“ (Iš leidinio: Legenda apie Čiurlionį, Vilnius: Muzika, 1990)......................................................... A._Remesa_,,Stigmos._Penkios_miniati_ros_fortepijonui_.pdf

A. Šenderovas „M.K. Čiurlionio eskizai“ (Iš leidinio: Kūriniai fortepijonui. Vilnius: VšĮ Tarptautinis M.K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas, 1994. II-oji redakcija, 2007)........................... A.__enderovas_,,M.K.__iurlionio_eskizai_.pdf

R. Šerkšnytė „Trys ostinato preliudai“ (Iš leidinio: ŠERKŠNYTĖ, R. Trys ostinato preliudai. Vilnius: VšĮ Tarptautinis M.K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas, 2007).................................. R.__erk_nyt__,,Trys_ostinato_preliudai_.pdf

S. Vainiūnas „Rauda“..................... S._Vaini_nas_,,Rauda__.pdf

 

 


Konkursą globoja


Pagrindiniai Rėmėjai


Organizatoriai