Leopoldas Digrys

Leopoldas Digrys

| Lietuva

Dabartinės lietuvių vargonavimo mokyklos įkūrėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, profesorius LEOPOLDAS MYKOLAS DIGRYS (Lietuva) studijavo Maskvos valstybinės Piotro Čaikovskio konservatorijos Grigorijaus Ginzburgo fortepijono ir Aleksandro Gedikės vargonų klasėse. Baigė šios konservatorijos fortepijono ir vargonų klasės aspirantūrą. Stažavo Prahos muzikos akademijoje. 1960–2001 m. Lietuvos konservatorijos (nuo 1992 m. Lietuvos muzikos akademija) dėstytojas, nuo 1983 m. – profesorius. Buvo vargonininkų tarptautinių konkursų Lietuvoje ir užsienyje žiuri narys. Nuo 1991 m. – Religinės muzikos centro pirmininkas. Gastroliavo įvairiose pasaulio šalyse, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose. Suredagavo ir pirmasis atliko daugelį lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių vargonams. Jo iniciatyva 1962 m. atkurta vargonininkų specialybė Lietuvos konservatorijoje, nuo 1968 m. pradėti rengti Vilniaus vargonų muzikos festivaliai, buvo vienas M. K. Čiurlionio konkurso iniciatorių. Nuo 1968 m. prof. L. Digrio rūpesčiu buvo rengiami Vilniaus tarptautiniai vargonų muzikos festivaliai, tuo metu – pirmieji Sovietų Sąjungoje. 2003 m. už nuopelnus Vilniaus miestui jam buvo įteikta Šv. Kristoforo statulėlė, 2005 m. – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius. 2008 m. L. Digriui buvo paskirta LR Vyriausybės kultūros ir meno premija.Konkursą globoja


Pagrindiniai Rėmėjai


Organizatoriai


NarystėKalba