Andrzej Chorosiński

Andrzej Chorosiński

| Lenkija

ANDRZEJUS CHOROSIŃSKIS (Lenkija) vargonų studijas pradėjo Varšuvos Karolio Szymanowskio valstybinėje muzikos mokykloje. Muzikos mokslus tęsė Varšuvos Frederico Chopino muzikos akademijoje, prof. Felikso Raczkowskio (vargonai), ir prof. Tadeuszo Paciorkiewiczo (kompozicija) klasėse. A. Chorosińskis yra grojęs daugelyje Europos šalių, koncertavo Kelno, Oslo, Šv. Kotrynos Ontarijuje, Paryžiaus Noterdamo katedrose, kitose žymiose koncertų salėse. Vargonininko pasirodymus Lenkijoje ir užsienyje tiesiogiai transliavo radijas ir televizija, jo įrašytus albumus yra išleidusios įvairios įrašų kompanijos. 1992 m. jis gavo muzikos menų profesoriaus vardą, nuo to laiko dėsto vargonų specialybę Varšuvos ir Vroclavo muzikos akademijose. A. Chorosińskis buvo Varšuvos Frederico Chopino muzikos akademijos rektoriumi, taip pat Europos konservatorijų, akademijų ir muzikos universitetų rektorių asociacijos valdybos nariu. A. Chorosińskis buvo vargonininkų konkursų Prancūzijoje, Vokietijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje žiuri narys. Nuo 1999 m. jis dirbo Varšuvos muzikos akademijos Vargonų ir klavesino instituto vedėju, nuo 1997 iki 2002 m. derino šias pareigas su Silezijos filharmonijos meno vadovo pareigomis Jelenia Guroje.Konkursą globoja


Pagrindiniai Rėmėjai


Organizatoriai


NarystėKalba